Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | J | K | L | M | P | S | Z | Ć | Š
Number of items: 58.

B

Banić-Pajnić, Erna (2013) In memoriam: Cesare Vasoli (1924–2013). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Banić-Pajnić, Erna (2013) Juraj Dubrovčanin i Kratko umijeće Rajmunda Lula (Raymundus Lullus)*. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 467-485. ISSN 0350-2791

Banić-Pajnić, Erna (2013) Treći labinski zbornik o Matiji Vlačiću Iliriku. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Barbarić, Damir (2013) Bez filozofije zapadamo u barbarstvo. Vijenac, 498. p. 15.

Barbarić, Damir (2013) ‘Das Entstehen von Allem’. Zum Seelenbegriff des späten Platon. Thaumàzein. Rivista di filosofia, 1. pp. 105-119. ISSN 2284-2918

Barbarić, Damir (2013) Drugi početak. Treći program Hrvatskog radija, 83/84. pp. 203-211. ISSN 0353-9873

Barbarić, Damir (2013) Etimologija - putokaz mišljenju? [Video]

Barbarić, Damir (2013) Glück des Kreises. In: Wirklich. Wirklichkeit. Wirklichkeiten. Nietzsche über „wahre“ und „scheinbare“ Welten. Akademie Verlag, Berlin, pp. 47-69. ISBN 978-3-05-005742-2

Barbarić, Damir (2013) Mousikē i ethos u Grka. In: Nasljeđe Antike. Institut za filozofiju; Kruzak, Zagreb, pp. 15-32. ISBN 191-1911113-1107

Barbarić, Damir (2013) Rhythmic Movement. Research in Phenomenology, 43 (3). pp. 405-418. ISSN 0085-5553

Barbarić, Damir (2013) Riznica filozofskih postignuća. Vijenac, 499. p. 15.

Barbarić, Damir (2013) Tehnika kao izazov. Vijenac, 504. pp. 16-17.

Barbarić, Damir (2013) Vremenitost. In: Bitak i vrijeme. Interpretacije. Matica hrvatska, Zagreb, pp. 161-180. ISBN 978-953-341-000-5

Barbarić, Damir (2013) Znanost u službi globaliziranog tržišta. Vijenac, 500. p. 25.

Barišić, Pavo (2013) In memoriam - Ronald Myles Dworkin (1931.−2013.). Filozofska istraživanja, 33 (2). pp. 343-350. ISSN 0351-4706

C

Corcilius, Klaus and Gregorić, Pavel (2013) Aristotle’s Model of Animal Motion. Phronesis, 58 (1). pp. 52-97.

D

Dožudić, Dušan (2013) Realizam, vjerojatnost i najbolje objašnjenje. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 223-243. ISSN 1333-4395

G

Girardi-Karšulin, Mihaela (2013) Hrvatski filozofi i njihova recepcija u interpretaciji Franje Zenka. Institut za filozofiju, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78) (2013), Zagreb.

Gregorić, Pavel (2013) Dvije kulture: prirodne i humanističke znanosti. Priroda, 103 (9). pp. 52-53. ISSN ISSN 0351-0662

Grgić, Filip (2013) Introduction. Udruga za promicanje filozofije ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

J

Jolić, Tvrtko (2013) Globalno siromaštvo i međunarodna distributivna pravednost. Društvena istraživanja, 22 (4). pp. 713-731. ISSN 1330-0288

Jolić, Tvrtko (2013) Moralna odgovornost i skupni djelatnici. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 261-276. ISSN 1333-4395

Jolić, Tvrtko (2013) Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima. Politička misao, 50 (1). pp. 38-57. ISSN 0032-3241

K

Kordić, Ivan (2013) Bitak za smrt kao prolaz prema istini bitka. In: Bitak i vrijeme. Interpretacije. Matica hrvatska, Zagreb, pp. 127-159. ISBN 978-953-341-000-5

Kordić, Ivan (2013) Come intendere Međugorje. IC Mir Međugorje/ Naklada K. Krešimir Zagreb, Međugorje/Zagreb. ISBN 978-953-6853-63-2

Kordić, Ivan (2013) Hans-Georg Gadamer, Čitanka. Prolegomena: časopis za filozofiju, 2 (2). pp. 221-229. ISSN 1333-4395

Kordić, Ivan (2013) Verstehen und Geschehen. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik Gadamers. In: Filozofija u dijalogu sa znanostima. Institut za filozofiju, Zagreb, pp. 139-154. ISBN 978-953-7137-25-0

Kožnjak, Boris (2013) Eksperiment i filozofija: Eksperimentalna metoda između ontologije i tehnologije, epistemologije i ideologije. Kruzak, Zagreb.

Kutleša, Stipe (2013) John C. Lennox: Je li znanost pokopala Boga? Kritička analiza suvremenih obrazaca mišljenja o odnosu vjere i znanosti, prev. Anton Žagar (God’s Undertaker. Has Science Buried God?, Oxford, Wilkinson House, 2009), EUROLiber – Step, Split – Zagreb, 2013, 248 str. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XI (3). pp. 470-473. ISSN 1334-2312

Kutleša, Stipe (2013) Spoznaja u znanosti i religiji. Suvremena pitanja. Časopis za prosvjetu i kulturu, VIII (16). pp. 38-52. ISSN 1840-1252

Kutleša, Stipe (2013) Vrijeme kao filozofski i znanstveni problem. In: Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić. Institut za filozofiju; Kruzak, Zagreb, pp. 153-162. ISBN 976-953-6463-85-5

Kutleša, Stipe and Penava, Mate (2013) Bakulina kozmologija u djelu Pravo mudroznanje za svakog čovika. Hum - Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 8 (10). pp. 51-69. ISSN 1840-233X

L

Lojkić, Goran (2013) Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum, tomus quartus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave, svezak četvrti. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 506-510. ISSN 1333-4395 (Print) ISSN 1846-0593 (Online)

M

Martinović, Ivica (2013) Bošković u žarištu međuakademijskog susreta u Parizu; Réunion interacadémique sur »Les relations académiques franco-croates au fil du temps«, Mardi 4 décembre 2012, Grande salle des séances, Institut de France, Paris. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Martinović, Ivica (2013) In memoriam: Roger Hahn (1932-2011). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Martinović, Ivica (2013) Recepcija Boškovićeve teorije silā u Parizu. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (1 (77)). pp. 53-241. ISSN 0350-2791

Metesi Deronjić, Željka (2013) 22. Dani Frane Petrića, simpozij »Od Petrića do Boškovića: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu«. Filozofska istraživanja, 33 (4). pp. 787-789. ISSN 0351-4706

Metesi Deronjić, Željka (2013) Metafizički pristup Petrićevu razumijevanju povijesti. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Metesi Deronjić, Željka (2013) Poimanje ljepote i ljubavi u stihovima Frana Krste Frankopana. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 487-518. ISSN 0350-2791

Metesi Deronjić, Željka (2013) Predstavljanje časopisa Cris,god. XIV, br. 1, 2012. Filozofska istraživanja, 33 (2). pp. 376-377. ISSN 0351-4706

P

Pećnjak, Davor (2013) Not the Freedom of the Will: A Conditional Analysis. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (1). pp. 489-498. ISSN 1333-4395

Pećnjak, Davor (2013) Otkrivač i neotkrivač problema slobode volje u suvremenom kontekstu: u spomen Maji. In: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija (ur.): Nasljeđe antike. Institut za filozofiju, Zagreb, pp. 127-130.

Pećnjak, Davor and Bartulin, Dragica (2013) Definije umjetnosi i formalizam. Bogoslovska smotra, 83 (2). pp. 375-390. ISSN 0352-3101

Pećnjak, Davor and Jovčić, Bojana (2013) Sloboda volje i formalni sustav. In: Luka Boršić Ivana Skuhala Karasman (ur.) Filozofija u dijalogu sa znanostima. Institut za filozofiju, pp. 279-290.

S

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Book Reviews / Buchbesprechungen. Synthesis philosophica, 27 (2). pp. 383-388. ISSN 0352-7875

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Filozofski leksikon. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 503-505. ISSN 1333-4395

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Mogući aspekti promišljanja odnosa filozofije i hrvatskog jezika. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Četrdeset i šest godina djelovanja Instituta za filozofiju (27. lipnja 1967–27. lipnja 2013). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Sušnik, Matej (2013) Recenzije i prikazi. Filozofska istraživanja, 33 (1). pp. 183-197. ISSN 0351-4706 (Print) ISSN 1848-2309 (Online)

Z

Zovko, Marie-Élise (2013) Impassioned by Passion: Knowledge and Eros in Plato and Spinoza. In: The International Plato Society X Symposium Platonicum: The Symposium. The International Plato Society, Università di Pisa Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Pisa, Italija, pp. 106-122.

Zovko, Marie-Élise (2013) Involved in Humankind. Nature, Virtue, and the Good We Desire for Ourselves and for Others. Knowledge cultures, 1 (2). pp. 264-300. ISSN 2327-5731

Zovko, Marie-Élise (2013) Involved in Humankind. Nature, Virtue, and the Good We Desire for Ourselves and for Others. Knowledge Cultures, 1 (2). pp. 263-300. ISSN 2327-5731

Ć

Ćurko, Bruno (2013) 2. Ljetna škola filozofije, Prvić 2013. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) 21. Međunarodna filozofska olimpijada. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) Devetnaesti put o Petriću i drugi put o Boškoviću – u Cresu. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) Dvadeseti creski simpozij o Petriću u kontinuitetu – drugi put s podnaslovom »Hrvatski filozofi u europskom kontekstu«. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 637-641. ISSN 0350-2791

Š

Šegedin, Petar (2013) Martha C. Nussbaum, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (1). pp. 156-165. ISSN 1333-4395

Škarica, Dario (2013) Intelektualizam u Stadlerovoj psihologiji. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (1 (77)). pp. 243-261. ISSN 0350-2791

This list was generated on Mon Nov 27 19:28:13 2023 CET.