Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Article

Banić-Pajnić, Erna (2013) Juraj Dubrovčanin i Kratko umijeće Rajmunda Lula (Raymundus Lullus)*. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 467-485. ISSN 0350-2791

Barbarić, Damir (2013) Bez filozofije zapadamo u barbarstvo. Vijenac, 498. p. 15.

Barbarić, Damir (2013) ‘Das Entstehen von Allem’. Zum Seelenbegriff des späten Platon. Thaumàzein. Rivista di filosofia, 1. pp. 105-119. ISSN 2284-2918

Barbarić, Damir (2013) Drugi početak. Treći program Hrvatskog radija, 83/84. pp. 203-211. ISSN 0353-9873

Barbarić, Damir (2013) Rhythmic Movement. Research in Phenomenology, 43 (3). pp. 405-418. ISSN 0085-5553

Barbarić, Damir (2013) Riznica filozofskih postignuća. Vijenac, 499. p. 15.

Barbarić, Damir (2013) Tehnika kao izazov. Vijenac, 504. pp. 16-17.

Barbarić, Damir (2013) Znanost u službi globaliziranog tržišta. Vijenac, 500. p. 25.

Barišić, Pavo (2013) In memoriam - Ronald Myles Dworkin (1931.−2013.). Filozofska istraživanja, 33 (2). pp. 343-350. ISSN 0351-4706

Corcilius, Klaus and Gregorić, Pavel (2013) Aristotle’s Model of Animal Motion. Phronesis, 58 (1). pp. 52-97.

Dožudić, Dušan (2013) Realizam, vjerojatnost i najbolje objašnjenje. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 223-243. ISSN 1333-4395

Gregorić, Pavel (2013) Dvije kulture: prirodne i humanističke znanosti. Priroda, 103 (9). pp. 52-53. ISSN ISSN 0351-0662

Jolić, Tvrtko (2013) Globalno siromaštvo i međunarodna distributivna pravednost. Društvena istraživanja, 22 (4). pp. 713-731. ISSN 1330-0288

Jolić, Tvrtko (2013) Moralna odgovornost i skupni djelatnici. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 261-276. ISSN 1333-4395

Jolić, Tvrtko (2013) Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima. Politička misao, 50 (1). pp. 38-57. ISSN 0032-3241

Kordić, Ivan (2013) Hans-Georg Gadamer, Čitanka. Prolegomena: časopis za filozofiju, 2 (2). pp. 221-229. ISSN 1333-4395

Kutleša, Stipe (2013) John C. Lennox: Je li znanost pokopala Boga? Kritička analiza suvremenih obrazaca mišljenja o odnosu vjere i znanosti, prev. Anton Žagar (God’s Undertaker. Has Science Buried God?, Oxford, Wilkinson House, 2009), EUROLiber – Step, Split – Zagreb, 2013, 248 str. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XI (3). pp. 470-473. ISSN 1334-2312

Kutleša, Stipe (2013) Spoznaja u znanosti i religiji. Suvremena pitanja. Časopis za prosvjetu i kulturu, VIII (16). pp. 38-52. ISSN 1840-1252

Kutleša, Stipe and Penava, Mate (2013) Bakulina kozmologija u djelu Pravo mudroznanje za svakog čovika. Hum - Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 8 (10). pp. 51-69. ISSN 1840-233X

Lojkić, Goran (2013) Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum, tomus quartus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave, svezak četvrti. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 506-510. ISSN 1333-4395 (Print) ISSN 1846-0593 (Online)

Martinović, Ivica (2013) Recepcija Boškovićeve teorije silā u Parizu. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (1 (77)). pp. 53-241. ISSN 0350-2791

Metesi Deronjić, Željka (2013) 22. Dani Frane Petrića, simpozij »Od Petrića do Boškovića: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu«. Filozofska istraživanja, 33 (4). pp. 787-789. ISSN 0351-4706

Metesi Deronjić, Željka (2013) Poimanje ljepote i ljubavi u stihovima Frana Krste Frankopana. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 487-518. ISSN 0350-2791

Metesi Deronjić, Željka (2013) Predstavljanje časopisa Cris,god. XIV, br. 1, 2012. Filozofska istraživanja, 33 (2). pp. 376-377. ISSN 0351-4706

Pećnjak, Davor (2013) Not the Freedom of the Will: A Conditional Analysis. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (1). pp. 489-498. ISSN 1333-4395

Pećnjak, Davor and Bartulin, Dragica (2013) Definije umjetnosi i formalizam. Bogoslovska smotra, 83 (2). pp. 375-390. ISSN 0352-3101

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Book Reviews / Buchbesprechungen. Synthesis philosophica, 27 (2). pp. 383-388. ISSN 0352-7875

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Filozofski leksikon. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (2). pp. 503-505. ISSN 1333-4395

Sušnik, Matej (2013) Recenzije i prikazi. Filozofska istraživanja, 33 (1). pp. 183-197. ISSN 0351-4706 (Print) ISSN 1848-2309 (Online)

Zovko, Marie-Élise (2013) Involved in Humankind. Nature, Virtue, and the Good We Desire for Ourselves and for Others. Knowledge cultures, 1 (2). pp. 264-300. ISSN 2327-5731

Zovko, Marie-Élise (2013) Involved in Humankind. Nature, Virtue, and the Good We Desire for Ourselves and for Others. Knowledge Cultures, 1 (2). pp. 263-300. ISSN 2327-5731

Ćurko, Bruno (2013) Dvadeseti creski simpozij o Petriću u kontinuitetu – drugi put s podnaslovom »Hrvatski filozofi u europskom kontekstu«. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (2 (78)). pp. 637-641. ISSN 0350-2791

Šegedin, Petar (2013) Martha C. Nussbaum, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku. Prolegomena: časopis za filozofiju, 12 (1). pp. 156-165. ISSN 1333-4395

Škarica, Dario (2013) Intelektualizam u Stadlerovoj psihologiji. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 39 (1 (77)). pp. 243-261. ISSN 0350-2791

Book Section

Barbarić, Damir (2013) Glück des Kreises. In: Wirklich. Wirklichkeit. Wirklichkeiten. Nietzsche über „wahre“ und „scheinbare“ Welten. Akademie Verlag, Berlin, pp. 47-69. ISBN 978-3-05-005742-2

Barbarić, Damir (2013) Mousikē i ethos u Grka. In: Nasljeđe Antike. Institut za filozofiju; Kruzak, Zagreb, pp. 15-32. ISBN 191-1911113-1107

Barbarić, Damir (2013) Vremenitost. In: Bitak i vrijeme. Interpretacije. Matica hrvatska, Zagreb, pp. 161-180. ISBN 978-953-341-000-5

Kordić, Ivan (2013) Bitak za smrt kao prolaz prema istini bitka. In: Bitak i vrijeme. Interpretacije. Matica hrvatska, Zagreb, pp. 127-159. ISBN 978-953-341-000-5

Kordić, Ivan (2013) Verstehen und Geschehen. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik Gadamers. In: Filozofija u dijalogu sa znanostima. Institut za filozofiju, Zagreb, pp. 139-154. ISBN 978-953-7137-25-0

Kutleša, Stipe (2013) Vrijeme kao filozofski i znanstveni problem. In: Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić. Institut za filozofiju; Kruzak, Zagreb, pp. 153-162. ISBN 976-953-6463-85-5

Pećnjak, Davor (2013) Otkrivač i neotkrivač problema slobode volje u suvremenom kontekstu: u spomen Maji. In: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija (ur.): Nasljeđe antike. Institut za filozofiju, Zagreb, pp. 127-130.

Pećnjak, Davor and Jovčić, Bojana (2013) Sloboda volje i formalni sustav. In: Luka Boršić Ivana Skuhala Karasman (ur.) Filozofija u dijalogu sa znanostima. Institut za filozofiju, pp. 279-290.

Zovko, Marie-Élise (2013) Impassioned by Passion: Knowledge and Eros in Plato and Spinoza. In: The International Plato Society X Symposium Platonicum: The Symposium. The International Plato Society, Università di Pisa Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Pisa, Italija, pp. 106-122.

Book

Kordić, Ivan (2013) Come intendere Međugorje. IC Mir Međugorje/ Naklada K. Krešimir Zagreb, Međugorje/Zagreb. ISBN 978-953-6853-63-2

Kožnjak, Boris (2013) Eksperiment i filozofija: Eksperimentalna metoda između ontologije i tehnologije, epistemologije i ideologije. Kruzak, Zagreb.

Video

Barbarić, Damir (2013) Etimologija - putokaz mišljenju? [Video]

Other

Banić-Pajnić, Erna (2013) In memoriam: Cesare Vasoli (1924–2013). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Banić-Pajnić, Erna (2013) Treći labinski zbornik o Matiji Vlačiću Iliriku. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Girardi-Karšulin, Mihaela (2013) Hrvatski filozofi i njihova recepcija u interpretaciji Franje Zenka. Institut za filozofiju, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78) (2013), Zagreb.

Grgić, Filip (2013) Introduction. Udruga za promicanje filozofije ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Martinović, Ivica (2013) Bošković u žarištu međuakademijskog susreta u Parizu; Réunion interacadémique sur »Les relations académiques franco-croates au fil du temps«, Mardi 4 décembre 2012, Grande salle des séances, Institut de France, Paris. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Martinović, Ivica (2013) In memoriam: Roger Hahn (1932-2011). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Metesi Deronjić, Željka (2013) Metafizički pristup Petrićevu razumijevanju povijesti. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Mogući aspekti promišljanja odnosa filozofije i hrvatskog jezika. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Skuhala Karasman, Ivana (2013) Četrdeset i šest godina djelovanja Instituta za filozofiju (27. lipnja 1967–27. lipnja 2013). Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) 2. Ljetna škola filozofije, Prvić 2013. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) 21. Međunarodna filozofska olimpijada. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb.

Ćurko, Bruno (2013) Devetnaesti put o Petriću i drugi put o Boškoviću – u Cresu. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/1-2(77-78), Institut za filozofiju, Zagreb.

This list was generated on Mon Jun 1 11:50:54 2020 CEST.